De Herfst en de Winter.

september – oktober – november- december

OOGSTEN is aan de orde.

Maar tot dan :
Onderhoud van de wijngaarden blijft een hoofdtaak
.


Het is nu heel belangrijk dat het weer meewerkt. Regen en hagel kunnen n.l. schade veroorzaken.

In de wijngaard wordt vanaf begin september regelmatig het suikergehalte gemeten. Dit is belangrijk omdat bepaald moet worden wanneer geplukt wordt.
Door warm weer stijgt het suikergehalte in de druiven aanzienlijk. Het weer in september bepaalt dan ook de dag waarop geplukt wordt.

Een suikergehalte tussen 80 – 95 graden Oechsle wordt in onze wijngaarden regelmatig bereikt. (één graad Oechsle is ruim twee gram suiker per liter) Dit is niet alleen afhankelijk van goede verzorging, maar ook van veel lucht en veel warmte in de wijngaard. Deze voorwaarden zijn dankzij de optimale ligging ( en beschutting) in onze wijngaarden ook aanwezig.

Een kleine rekensom :
gemiddeld is de druivenpluk 100 dagen na de bloei op 21 juni. Dus : 21 juni + 100 dagen = 1 oktober.
Door warmer/kouder weer kan deze dag vroeger of later worden. Daarom altijd meten en beoordelen wanneer de optimale datum voor onze oogst i
s.

Maar onkruid bestrijden, bladsnoei en toppen snoeien worden nu nog steeds uitgevoerd om te zorgen dat de opbrengst uit de wijngaard zo optimaal als mogelijk wordt beïnvloed.

Voor de oogst moet met de Winzergenossenschaft in Mayschoss de dag van het plukken worden afgesproken omdat in de wijnkelder van Mayschoss de apparatuur ingericht moet zijn voor het aanleveren van onze rode Regentdruiven.

Mayschoss verwerkt ook zijn eigen witte druiven. Het is niet
mogelijk om de apparatuur dan even om te schakelen naar rode druiven. Alles moet n.l. (in een nachtdienst) goed schoongemaakt worden.

Het vervoer naar Mayschoss moet geregeld worden met een van de Winzerleden die beschikt over een passende auto met aanhangwagen.

Twee Bakken (Büden) van elk 800 liter inhoud moeten voor gebruik schoongemaakt worden en op speciale pallets op de aanhangwagen vastgezet worden.

Dan hebben we voor de afgesproken datum alleen nog droog weer nodig. Dit kunnen wij (jammer genoeg) niet verzorgen : Geen water bij de wijn doen !

Oogsten is handwerk en daarbij worden de winzer bijgestaan door hun partners, familieleden en vrienden. Dit wordt als het lukt in beide wijngaarden op een dag, of anders op twee opeen- volgende dagen uitgevoerd.

Voordat het plukken begint wordt een laatste keer overtollig blad gesnoeid/geplukt en gras gemaaid.

De Druivenpluk kan beginnen :

Op de dag van de druivenpluk zijn alle Winzer, hun partners, familie en vele vrienden aanwezig. Behalve dat er nu hard wordt gewerkt is het ook een gezellig samenzijn waarbij koffie en Limburgse vlaai niet ontbreken.

Hier een impressie uit de wijngaarden ..

In de Eurodewijngaard :

  • plukken in de wijngaard
  • plukken in de wijngaard
  • plukken in de wijngaard
  • plukken in de wijngaard

De druiven uit de Eurodewijngaard worden vanaf de eerste oogst in 2001 (149 kg) naar Mayschoss gebracht.
2001 : De eerste rit was bijzonder om dat goede transportmiddelen nog niet bekend waren. Daarom werd gebruik gemaakt wat beschikbaar was, zoals babybadjes, teilen en voldoende emmers.
2002 : De oogst beloofde weer redelijk te worden. Alles werd goed voorbereid en georganiseerd. Maar de vogels waren sneller met plukken.
2003 : Alles verliep wederom goed. Nu werd uit voorzorg de wijngaard ïngepakt” met netten.

in de wijngaard van Rolduc :

  • meten is weten
  • plukken in de wijngaard

De oogst van de Rolducwijngaard wordt naar wijngoed St. Martinus in Vijlen gebracht,
daar worden de druiven verwerkt tot wijn voor Rolduc.

Na de oogst wordt de wijngaard winterklaar gemaakt. Alle lange ranken worden gesnoeid en verzameld voor de composthoop.

Het afgeknipte hout wordt verzameld en verwerkt tot humus. Dit wordt t.z.t. teruggebracht in de bodem rondom de stok. Zodoende wordt gezorgd voor een natuurlijke humus verrijkte bodem. Snoeien is nog steeds intensief handwerk. In de grote wijngaarden wordt hiermee twee weken na de laatste oogst begonnen en wordt op alle vorstvrije dagen doorgewerkt.

Met iedere oogst leer je het land en de druiven weer beter kennen.
De Winzer van Rode
.

Dan volgt het opruimen voor de komst van de winter.

  • winterklaar maken

Na de oogst wordt de wijngaard opgeruimd. Alle netten worden los gemaakt van de palen, daarna schoongemaakt en opgerold in de winterberging gelegd.
Met de laatste snoei wordt nu overtollig groen verwijderd en alle afval wordt verwerk tot compost voor het volgende jaar. Indien nodig wordt nog even onze gedenkplaat gepoetst.

Dan, als alles schoongemaakt is, kan de rust beginnen, maar….

Ook wordt wel eens een laatste foto van het seizoen gemaakt van enkele Winzervrienden

Wiel Lanckohr, Wiel Hakens, Theo Kutsch.

Winterrust in de wijngaard.


Als de temperatuur gaat dalen, trekt het sap in de wijnranken zich terug in de wortelkluit. De bladeren verkleuren, geel, goud en/of prachtig rood. Dan vallen ze af en doet de “winterslaap” zijn intrede. De wijngaard gaat rusten. Maar dan begint het werk in de wijnkelders.

Een indruk van onze partners is uitgewerkt bij de : Winzergenossenschaft Mayschoss