Snoeien in de wijngaard

Snoeien in de wijngaarden van Rolduc volgens de methode Guyot

Een kleine uitleg :
Guyot snoei: elk jaar wordt al het tweejarige hout wordt weggesneden en moet(en) een (enkel guyot) of twee (dubbel guyot) nieuwe scheut(en) platgelegd en aangebonden worden. Dit is een tijdrovend en precies werk omdat de kans op scheuring (breuk) aanwezig is.
De voordelen van deze methode :
– geeft meer opbrengst omdat de meeste vruchtbare ogen behouden blijven
– eventueel door schimmel aangetast hout wordt verwijderd
de nadelen :
– de belasting van de stok is groot waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan
– er blijft weinig oud hout aan de wijnstok waardoor onvoldoende reserves kunnen ontstaan.
In schema :

In onderstaand fotoverslag is dit uitgewerkt maar let op :
Deze foto’s zijn een schoolvoorbeeld. Druivenranken zijn grilliger van structuur. Hiervoor is het belangrijk dat deze werkzaamheden altijd met 2 personen in goede samenspraak wordt uitgevoerd.

1. Kies de ligger op nieuw hout voor de oogst van dit jaar. dit zijn in deze stok de met wit band gemarkeerde takken.

2.Verwijder nu alle overige oude takken – met rood band gemarkeerd – zodanig dat de takken voor de nieuwe oogst niet beschadigd worden.

3.Het resultaat is zoals bovenstaande

4. Gebruik nu 1 tak als nieuwe drager voor het komende jaar. Buig deze heel voorzichtig in de juiste vorm en bind hem vast op de onderste draad van het spalier. Dit kan wel eens mis gaan, daarom zijn er hier nog 2 takken als reserve aanwezig.

5. Als de nieuwe tak goed vast zit, verwijder dan de reserve tak(ken) en zorg daarbij voor gladde knip-randen. Het resultaat is dan zoals bovenstaand.

6. Dit is het resultaat na 1 dag hard werken door de Winzer van Rode