Impressum – Disclaimer.

De Winzer van Rode :

Opgericht in 1999, door leden en vrienden van het St. Catharina-Gilde uit Kerkrade.


Op 24 april 2012 bij notariële akte navolgende vastgesteld :

1.1.  Statuten.
Op 24 april 2012 verschenen voor mij, mr. Johannes Hubertus Servatius Marie van Thoor, notaris met plaats van vestiging Kerkrade: 

Frits Sprokel,  Hari Knebel, Ger van de Gaar, Hub Deurenberg, Sjra Coenen.

De comparanten verklaarden op te richten een vereniging en voor deze vereniging vast te stellen de navolgende:

Naam en zetel. 

Artikel 1.  
De vereniging draagt de naam:

Winzergilde St. Catharina Holz-Rolduc,


(verkort ook genaamd: “Winzer van Rode”)
en zij heeft haar zetel in de gemeente Kerkrade.

Aldus (kort samengevat) vangen onze formele statuten aan.

Met ingang van bovengenoemde datum, 24 april 2012 zijn wij een zelfstandige vereniging van vrijwilligers, met officiële statuten.

Gegevens op deze website :

– Fotobibliotheek Winzer van Rode.
– Eigen archief.
– Vakfotografie : Joep Essers.
– Wikipedia.de/Regent(weinreb
e),
– Wikipedia.de/ Winzergenossenschaft Mayschoss.
– Jan Creusen : “900 jaar Abdij Rolduc”.
– Louis Augustus : “Ontgonnen verleden, middeleeuwse tol in het land van ‘s-Hertogenrade.

Ontwerp embleemetiket : ir. Peter Grooten
fotografie + documentatie : bibliotheek Winzer van Rode. + Winzergenossenschaft Mayschoss – Altenahr
webdesign : Jo Quadakkers , Winzer van Rode.

Een website gemaakt met WordPress